Iskolánk bemutatása

Rövid történetünk…

  Bocskaikert község Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől északra, 15 km-re található. Az első írásos feljegyzés erről a területről 1158-ből való, amikor Szabolcs vármegyéhez tartozott és erdőként tartották nyilván. 1351-ben Beke Tamás vette meg a területet, későbbi tulajdonosa Lőrincz István, Fiószegi Miklós és Debreceni László volt. A XV. század elején Debrecen földesura, a Dósa család birtokolta, majd 1477-ben Szilágyi Erzsébet tulajdonába került. A török dúlás idején a terület elnéptelenedett, lakói kihaltak, vagy Debrecenbe húzódtak. A településen átvezető hadiút kiszolgálására építették a Dugó csárdát, ahol Ferenc József császárt és Erzsébet királynőt egykor diadalívvel fogadták a hajdúvárosok képviselői. Egy szép lovat ajándékoztak a királynőnek, ezüstös nyereggel és világoskék nyeregtartóval. Bocskaikert jelenlegi területét 1898 és 1903 között parcellázta fel néhány debreceni és hajdúhadházi lakos, akik alkalmasnak tartották a területet szőlő és gyümölcsös telepítésére.
A rendezett Bocskaikertet, mint hegyközséget 1899. február 21-én alapították meg. Erről a Debrecen-Nagyváradi Értesítő 1899. március 5-én számolt be. Bocskaikert első tulajdonosai Poroszlay László debreceni bankigaz­gató, kormányfőtanácsos és néhány ismerőse volt. Őket követték a kistisztviselők, tanárok, katonatisztek, vasúti alkalmazottak. Így jött létre a hegyközség, ahol elsősorban Debrecen tehetősebb polgársága nyaralt és pihent.
A Képviselő testület a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvodát, mint intézmény megszüntetését követően, azok jogutódjaiként 2011. augusztus 1-i hatállyal létrehozta a Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt és a Napsugár Óvodát.