Tantárgy fejlesztés

Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan
December hónap folyamán a tanulók szövegértési, szövegalkotási, valamint a szövegszerkesztési
kompetenciájának fejlesztése került középpontba. A tanulók megismerkedtek a hivatalos levél,
valamint a modern és hagyományos önéletrajz tartalmi és formai jellegzetességeivel,
különbségeivel. Frontális munkamódszerrel a gyerekek kérvénymintákat és önéletrajzmintákat
figyelhettek meg, amelyek után maguknak is el kellett készíteniük egy-egy hivatalos levelet, illetve
önéletrajzot. A munkájuk során nemcsak a tartalmi, hanem a formai kritériumok meglétére is nagy
hangsúlyt kellett fektetniük a diákoknak. Megvitatásra került az önéletrajzokra esetlegesen felkerülő
fényképek ismérvei is. Némely tanuló húsz, harminc év távlatából, kibővítetten készítette el
önéletrajzát. A feladatok támogatták a tanulók céljainak megismerését is.