Idegen nylvű előadás

2019. június
Idegen nyelvű előadások megtartása
2019 júniusában a projektbe bevont partnerintézmények tanulóival közösen szerveztünk nyári
táborokat. A cseh partneriskola tanulóival diákjaink csak angol és német nyelven tudtak
kommunikálni, ami kiváló lehetőséget biztosított mindkét csoport számára, hogy gyakorolhassák az
évek óta tanult idegen nyelveket.
A cseh diákok angol és német nyelvű kiselőadásokkal készültek, diák segítségével bemutatták
Csehországot, fővárosukat, Prágát és a Cseh Paradicsom nevezetességeit. Ezt követte a magyar
diákok angol és német nyelvű előadása. A hallottak alapján tesztfeladatokat töltött ki mindkét
csoport. A feladatok széles körben ölelték fel a cseh és a magyar történelem jeles eseményeit, a
fővárosok látnivalót, az alapvető földrajzi ismereteket és a híres cseh és magyar emberek életét.
A nyári tábor kiváló lehetőséget biztosított arra is, hogy előkészítsük a szeptemberi partneriskolai
találkozót.