EU

2019. június
Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítése
2019 júniusában a projektbe bevont partnerintézmények tanulóival közösen szerveztünk nyári
táborokat. A program kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy megismerjük az országok oktatási,
politikai és kulturális azonosságait és különbözőségeit. Újra áttekintettük az Európai Unió
működését, szervezeti felépítését és az országok csatlakozásának időpontját.
A cseh partneriskola tanulói diák segítségével mutatták be országukat, iskolájukat, a fővárost és
Nova Paka környékét. A magyar gyerekek a hallottak alapján tesztfeladatokat töltöttek ki.
Szintén kvízfeladatok segítségével nyílt lehetőség az unió többi országának a megismerésére is, a
kulturális nevezetességek, a fővárosok, a természeti adottságok képezték a feladatok alapját.
A bevont tanulók kisebb csoportokban készítettek egy-egy uniós országról diasorozatot a hallottak
alapján, munkájukhoz internetes forrásokat is használhattak.