Előrehaladási beszámoló 2019 február

2019. február
Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan
A hónap tematikája a nemzeti identitás erősítését tűzte ki célul. Ennek keretében megbeszéltük a
gyerekekkel a hungarikum szó fogalmát, emellett érintettük a hungarikummá válás folyamatát is.
Diabemutató segítségével részletesen ismerkedhettek meg a tanulók a legfontosabb
hungarikumokkal, például a magyar pásztorkutyákkal, nemzeti ételeinkkel (gulyás, halászlé), a
magyar porcelánokkal. Kisfilmet tekintettünk meg a Herendi, valamint a Hollóházi porcelánok
készítésének folyamatáról. A tanulók is választhattak egy-egy olyan hungarikumot, amelyről kis
beszámolót készíthettek a következő órákra. A tanulói munkák így kiegészítették és bővítették az
órai ismereteket is. E hónap arra is lehetőséget adott, hogy olyan, híres magyar feltalálókról
hallhassanak a diákok, akiknek számos fontos találmányt, felfedezést köszönhetünk, pl. Irinyi
János, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar, Szent-Györgyi Albert.

A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás biztosítása
Angol nyelv és német nyelv
Ez a hónap a lakás és ház témájával foglalkozott. Először mindenkit körbe kérdeztünk, ki hol lakik.
A lakcím gyakorlásával kezdtük. Csoportokban összegyűjtötték a gyerekek a ház helyiségeit, a
szobákban található tárgyakat.
Páros munkában lakáshirdetéseket kaptak a gyerekek, melyeket elolvasva különböző szituációkkal
párosították azokat. Képleírás segítségével igaz-hamis állításokat oldottak meg. Mindezekkel
gyakorolják a lakások jellemzőit.
A bútorok elhelyezkedését az elöljárós szavak segítségével
fejezzük ki. Így könnyedén adnak utasításokat egymásnak,
mit hová rakosgassanak.

Lakás alaprajzán be kell jelölniük azokat a tárgyakat, amelyek láthatóak a képen. Sokszor
használunk különböző internetes feladatot, játékosan elsajátítva az adott témakör szavait.
Csoportokban dobozokból lakásokat építettek a diákok, s a kifejezésekkel leírást készítettek a másik
csoport lakásáról.

Délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a Különböző nemzetiségek együttéléséről beszélgethettünk. A világ minden
tájékáról érkeznek diákok tanulás céljából a Debreceni Egyetemre, de nyaralás és munkavállalás
szempontjából is özönlenek emberek idegen országokba. Így egyáltalán nem ritka, hogy
különböző nemzetiségek együtt élnek, együtt dolgoznak, vagy csak együtt töltik a szabadidejüket.
A gyerekek tájékozódtak arról, hogy milyen kisebbségi népcsoportok élnek Magyarországon,
milyen sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak. A téma különösen jó
lehetőséget adott a csoportmunkára, hiszen valamennyi csoport más-más nemzetiségről gyűjtött
információt. Ezt követően power pointos előadást tartottak a kiválasztott népcsoportról. Számos új
ismeretre tettünk szert valamennyien. Voltak olyan csoportok, akik a nyelvi sokszínűségre is
felhívták a figyelmet, illetve az idegen nyelv tanulására.