EFOP 3.1.8.-17-2017-00186

„Együtt, testvérként-Iskolaközi szemléletformáló program a Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI-ban”

Kedvezményezett Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
A projekt bemutatása A program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közötti kapcsolatfelvételre, egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialalkítására, akik eltérő szociális helyzetükből adódóan vélhetően sosem találkoznak egymással. Így lehetőséget teremt a magyar kultúra megismerésére, a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségek kialakítására. A program célja, hogy testvérkapcsolatot építsen ki a pályázó iskola az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli kapcsolatok kialakításával. Az “A” programelem keretében az érinttt tanulók számára lehetőség nyílik részt venni a tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A “B” program elem keretében pedig lehetőség nyílik nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. A programba az intézmény 50 tanulót von be.
A támogatás összege 19 883 667 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.12.31
logo