2019 október

Az október hónap folyamán ismét a nemzeti identitás ,valamint az életviteli kompetenciák erősítése volt a fő feladat. Ennek kapcsán beszélgettünk a gyerekekkel a pénzről, a magyar pénz történetéről. A diákok információt kaptak a pénz szerepéről, illetve a régi korok magyar fizetőeszközeiről. Szó esett a dénár, forint, garas, krajcár, pengő, korona kifejezésekről is. Emellett a mai magyar fizetőeszközök is a foglalkozások témáját képezték. A magyar viszonylatok mellett az Európai Unió fizetőeszközeivel is megismerkedhettek a tanulók. A tanórák témái nemcsak az információszerzés szolgálatában álltak, hanem a gyerekek számolási képességét is fejlesztette, valamint a pénzzel való helyes bánásmód (takarékoskodás, adakozás, anyagi kiadások kalkulációja, tervezett kiadások) módozataira is rávilágított.