Márciusi délutáni foglalkozások

Márciusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Az elkövetkezendő három hónapban A hazafiság, a nemzeti identitástudat erősítése a program célja. Elsőként a nemzet, az állam fogalma került előtérbe, a nemzethez tartozás jelképei, a hazához tartozás érzése. Számos tantárgyi koncentrációra volt lehetőségem, hiszen ez a téma irodalom, nyelvtan, történelem, természetismeret, földrajz, ének-zene órákon egyaránt megjelenik. Felidéztük tanulmányainkból, olvasmányainkból a magyar nép történelmi múltját. Ezeket az évszázadokat osztottuk fel a csoportok között, akiknek tagjai színes, érdekes, fényképekkel teli ppt-t készítettek a kapott időszakhoz. Azok a diákok, akik a program keretében Budapesten jártak az Országházban, a nemzeti jelképeinkről készítettek egy rövid leírást saját élmény, tapasztalat alapján. Irodalmi művekből gyűjtöttek a gyerekek részleteket, olyanokat, amelyek a költő hazájához fűződő érzéseiről számoltak be. A lelkesebb csoportok a festőművészetből is kerestek példát.