2019 március

Március hónapban elsősorban a tanulók anyanyelvi kompetenciájának fejlesztésére helyeződött a hangsúly.  A hónap foglalkozásain fontos készségterületeket igyekeztünk érinteni: szövegalkotási, fogalmazási, helyesírási készségeket. A gyerekek feladatlapokon dolgozva gyakorolhatták a helyesírást (kis-nagy betűs, j-ly-s szavak írását, a főnevek helyesírását), bővíthették szókincsüket szinonimakereső feladatokkal, valamint nyelvi játékokkal. Ezek az órák főként a diákok eddig megszerzett anyanyelvi ismereteire támaszkodnak és ezen ismeretek felidézését, vagy az esetleges nyelvi szabályszerűségek helyes rögzülését segíthetik. Az anyanyelvi kompetencia a többi szaktárgy tanulásánál is elengedhetetlen készséget jelent, így ezen kompetenciaterület fejlesztése is kiemelt jelentőséggel bír a tanítási és tanulási folyamatban.