Júniusi délutáni foglalkozások

Júniusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a Közösségi ünnepekkel, nemzeti ünnepeinkkel ismerkedtünk meg részletesebben. Ebben a témakörben a gyerekek ismét érvényesíthették kreativitásukat. Látványos, színes illusztrációkkal, rajzokkal, képekkel, Power Point előadásokkal mutatták be a gyerekek az évszakokhoz fűződő ünnepeket, nemzeti ünnepeket, jeles napokat, szokásokat, s az azokhoz kapcsolódó hiedelmeket, előírásokat. Tanultunk olyan ünnepekről is, amelyek egyben a legfőbb egyházi ünnepek is. Olyan jeles napokat és népszokásokat is megemlítettünk, amelyek függetlenek az egyházi évfordulóktól, és a gazdasági, hétköznapi élethez kötődnek. Az évszakokhoz népi és történelmi kalendáriumokat is készítettünk. Célom volt, hogy felkeltsem tanítványaim érdeklődését hagyományaink iránt, s segítsem őket a felfedezésben. Felismerték azt, hogy az ünnepek, hagyományok emelték ki az embereket a dolgos hétköznapok egyhangúságából.