Júliusi délutáni foglalkozások

Júliusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Az előző témakör folytatásaként tovább bővítettük ismereteinket a közösségi, családi népszokások közösség-összetartó erejéről. Meghatároztuk az ünnep fogalmát, beszélgettünk családi ünnepekről, eseményekről, azok szokásairól. Gondolattérkép segítségével szélesítettük az ünnep fogalmát. Képek segítségével ismerkedtünk a népszokásokkal, az ünnepek alakulásával, szerepükkel, családi eseményekkel. A valahova tartozás tudata kapocs lehet, melyek segítségével a mostani változó körülmények között is megtaláljuk a helyünket, nemzeti értékeinket.  Rámutattam arra, hogy népszokásainknak generációkat összefűző ereje van, s nem gyökértelenül létezünk a világban. „Csak az a nemzet fogja tiszteletben tartani más népek kultúráját, amely saját hagyományait is ismeri, becsüli és megőrzi.” Véleményem szerint a tanulók megismerték hagyományinkat, megbecsülik azokat, és remélhetőleg meg is őrzik.