2019 július

Ebben a hónapban a kommunikációs készségek fejlesztésére helyeződött a hangsúly a foglalkozásokon. A gyerekek különböző beszédhelyzetekben és szituációkban próbálhatták ki magukat, más-más szerepbe helyezkedhettek. A szituációs gyakorlatok és játékok célja a helyes kommunikációs stratégia megválasztása és alkalmazása volt. A gyakorlatok segítségével a tanulók szövegalkotási és kommunikációs készségének fejlesztése is megvalósulhatott. A szerepbe helyezkedés, a másik fél nézőpontjának megismerése hasznos lehet a gyerekek érzelmi kompetenciájának fejlődése szempontjából is. A szókincsbővítő feladatok (szinonimakeresés, ellentétpárok gyűjtése, közmondások és szólások értelmezése) csoportban történő megoldása lehetőséget adott – az anyanyelvi készségen kívül – a szociális kompetencia fejlesztésére is.