2019 január

Januárban a kulturális sokszínűség jegyében megismerkedtek a gyerekek az Európai Unió országaival. Az országok nemzeti jelképeiről beszélgettünk, illetve a nemzeteket szimbolizáló zászlókat mutattuk be. A tanulók egyik feladata volt egy-egy ország zászlójának elkészítése, amelyet nagyon élveztek. A nemzeti jelképek mellett térképen tanulmányoztuk az európai országok, valamint fővárosaik elhelyezkedését. Emellett páros munkaformában maguktól kellett a gyerekeknek megtalálniuk bizonyos városokat a vaktérképeken, amellyel a tájékozódási képességük fejlesztése valósulhatott meg. Néhány tanuló egy-egy, általuk választott országról keresett plusz információkat, érdekességeket (pl. népességi, nyelvi, gazdasági adatok), amelyeket társaikkal is megosztottak, s így az Európáról való ismereteik is gyarapodhattak.