2019 december

Ebben a hónapban a pályázatban részt vevő gyerekekkel rendszereztük a pályázati kirándulásokat, programokat, amelyeket a diákok szóban véleményezhettek is. A tanulók visszajelzései alapján megállapítható, hogy a gyerekek nagyon élvezték a kirándulásokat, legfőképpen a bentlakásos táborokat emelték ki. Több diák hangsúlyozta a partneriskolákkal való együttműködés hasznosságát: az idegen nyelvi kommunikáció gyakorolhatóságát. A pályázat során megszervezett programok sokszínűségét is méltatták a gyerekek. Emellett a foglakozások alkalmával mindenki ismertethette a legkedveltebb témakörét, amelyekről szó volt az órákon. Természetesen véleményüket indokolniuk is kellett. A pályázati órák nemcsak az információ-átadást, ismeretbővítést támogatták, hanem a diákok különböző képességterületeinek folyamatos fejlesztését is segítették.