2019 augusztus

A foglalkozások témája a hónapban a hazafiasság volt. Ennek jegyében beszélgettünk a tanulókkal a haza fogalmáról, jelentéséről. Nemzeti identitásunkat saját nemzetünk kultúrája is erősíti. Elsősorban a magyar irodalomban kerestünk hazafias témájú műveket, verseket, példázva ezekkel a következőt: kinek, mit jelent a hazája, milyen hazakép jelenik meg olvasatukban? Megvizsgáltuk, hogy az egyes alkotók mit tartanak szépnek, fontosnak hazájukban/nemzetükben, hogyan, milyen eszközökkel próbálják megőrizni azt. Megemlítettük Petőfi Sándor nemzethez szóló fontosabb költeményeit, elolvastuk Illyés Gyula: Haza a magasban, valamint József Attila: Hazám című művét. Eme alkotások rávilágítottak a “haza” értelmezés más-más olvasataira, segítségükkel különböző nézőpontokat ismerhettünk meg. A szövegek értelmezésével a tanulók asszociációs készségének fejlesztése valósulhatott meg.