Áprilisi délutáni foglalkozások

Áprilisi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban az Együtt, itthon a Kárpát-medencében című témakört dolgoztuk fel. Ismét építettem a gyerekek előzetes ismereteire. Előkerültek sztereotípiák, előítéletes vélemények, rossz tapasztalatok külföldiekről, más nemzetiségekről, népekről. Ezen az órán mind a nálunk élő, más nemzethez, nemzetiséghez tartozó emberekkel, mind a más országban élő magyarokkal foglalkoztunk. A cél annak bemutatása, hogy a két –  kisebbségi – helyzet hasonló. A magyarságra vonatkozó beszélgetés, vita nem azt a célt szolgálja, hogy megtaláljuk a „helyes” definíciót, hanem hogy a kérdés rendkívül mély és bonyolult minőségére világítsunk rá. A Szent István király Intelemiből vett részlet („Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”) vitát indított el. Kiderült a gyerekek számára, hogy van békés együttélési lehetőség, ha egymást a magunk valóságában ismerjük meg, ha előítéletek nélkül közeledünk egymás múltjához és jelenéhez. Mindenkinek kötelessége, hogy saját nemzetének és népének műveltségét előbbre vigye, de ez nem azt jelenti, hogy a másikat eltiporva magunkat tekintjük az egyetlen nemzetnek.