Idegen nyelvi kezdő I.

Beszámoló 1.

Bemutatkozás és köszönési formák
A tanulók már évek óta személyesen ismerik egymást, ezért a bemutatkozáskor teljes egészében az idegen nyelvi kommunikáció játszik fontos szerepet. Csoport és pármunkában fejlesztettük beszédkészségüket, mind angol, mind német nyelven.
A gyakorlás folyamata egyszerű dialógusok eljátszásával kezdődött, majd folytattuk a bonyolultabb, magasabb szintű idegen nyelvi tudást igénylő feladatokkal. Először csak önmagukat mutatták be, majd társaikat is egymásnak. Kezdetben bátortalanabbul szólaltak meg, hiszen a tanítási órákon sajnos ennyit beszélniük idő hiányában nem kell a tanulóknak. Később, azonban egyre jobban feloldódtak.
A játék fontos szerepet kapott a foglalkozásokon. Babzsák dobálással tettük még játékosabbá az órákat.
A különböző kulturális különbségek már a köszönésben, bemutatkozásban is megjelennek. Ezeket újra tudatosítottuk és begyakoroltuk.