2018 szeptember

Ebben a hónapban ismét a hazafiasság, a nemzeti identitás volt a kulcsfogalom a foglalkozásokon. A foglalkozások alkalmával áttekintettük a magyar nemzeti ünnepeket, valamint az ünnepekhez kapcsolódó jelképek értelmezésére is sor került. Nélkülözhetetlen volt az ünnepekhez kapcsolódó történelmi ismeretek előhívása, átismétlése pl. 1848-49 eseményei, az aradi vértanúk napja, 1956 október 23-a eseményei, stb. A foglalkozásokon értelmeztük a jelkép, szimbólum fogalmát, majd ismeretbővítés céljából megismerkedtünk a kokárda történetével, illetve más, magyar állami jelképekkel is pl. zászló, szent korona. A nemzeti zászlónk színeit is értelmeztük, hiszen  minden egyes szín jelentéssel rendelkezik, emellett áttekintettük a magyar történelem korábbi évszázadaiban megjelenő zászlókat is pl. Hunyadi János zászlaja, a Fekete Sereg zászlója, Zrínyi Miklós zászlója.