2018 november

Ebben a hónapban ismét a kommunikációs készségek fejlesztésén volt hangsúly a foglalkozásokon. Az órák alkalmával a gyerekek szókincsbővítés céljából szinonimakereső feladatokat oldottak meg, valamint szituációs gyakorlatokat végezhettek. Így kipróbálhatták magukat a tanulók különböző helyzetekben, kiválaszthatták a megfelelő stílust és stratégiákat, amellyel a kommunikáció sikeressé válhat. Emellett a foglalkozásokon szójátékok segítségével megvalósult a gyerekek anyanyelvi, és szövegalkotási kompetenciájának fejlesztése. Egyes szólások, szóláshasonlatok és közmondások értelmezésére is sor került a hónapban, amelyekkel színesíteni lehet a kommunikációs helyzeteket, szituációkat.  A tanulóknak nemcsak értelmezni kellett az állandósult kifejezéseket, hanem gyűjtőmunkát is kellett végezniük e témával kapcsolatban pl. testrészeket tartalmazó szólások, közmondások gyűjtése.