Fogyatékkal élők elfogadása

Fogyatékkal élők elfogadása volt a márciusi témánk. Fő célom az volt, hogy tanulóink értsék meg, hogy mindannyian mások vagyunk. Egyikünk sem értéktelenebb, vagy értékesebb a másikunknál, ne ítéljék el a fogyatékkal élőket sem. Igyekeztem kialakítani tanulóinkban annak az igényét, hogy segítsék a sérült vagy fogyatékkal élő embereket. Megbeszéltük a helyes emberi magatartási formákat arra az esetre, ha fogyatékkal élő emberrel kerülnek kapcsolatba. Sajnos a legtöbb ember nem tudja, hogyan kezelje ezeket a helyzeteket. A szociális érzékenység, a szociális magatartás erősítése megtörtént. Felelevenítettük az alsó tagozatos tanulmányaikból jól ismert A kis bicebóca című elbeszélést. Filmrészleteket játszottam le paraolimpiákról, így beszélhettünk a korlátozott képességű emberek önmegvalósításáról is. A téma lehetőséget adott arra is, hogy a fogyatékosság gyakori típusait (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista) megbeszéljük. Befogadó iskola lévén kiemeltük iskolánkat, az iskolánkban is előforduló fogyatékkal élő gyerekekkel szembeni helyes viselkedésnormákat.