2018 május

A hónapban folytattuk az előző hónap tematikáját, immár azonban az előítéletekkel teli történelmi események sodrában keletkezett irodalmi műveket olvastuk és vizsgáltuk a foglalkozások alkalmával.

A magyar irodalomból merítettünk elsősorban, pl. Pilinszky János: Francia fogoly, Kertész Imre: Sorstalanság, Radnóti Miklós: Erőltetett menet, Razglednicák című műveket olvastuk el, és próbáltuk értelmezni azokat az adott történelmi korszak és az emberi sorsok szempontjából. Az órákon fontos fogalomként jelent meg az elfogadás definíciója, amelyet a tanulók a saját életükből merített személyes tapasztalok és élmények alapján igyekeztek megadni. A tanulók az elfogadás hétköznapi életben való megvalósulására próbáltak példákat említeni. A foglalkozások ezúttal is az empatikus és szociális készségek fejlesztését tűzték ki célul.