A mi közösségünk

A mi közösségünk volt a központi téma júniusban. Megbeszéltük, ki milyen csoporthoz tartozik. A csoport összetartó ereje, a közösség. A jó és rossz közösség jellemzőit összegyűjtötték a gyerekek. A jó osztályközösség, a csoportba tartozás feltételeit nagyon jól átlátták. Kritikai gondolkodásuk fejlettségét bizonyítja, hogy az osztályközösségeket nagyon jól tudták jellemezni, elmondták a csoport erősségeit és gyengeségeit.  Felmerült a választott és nem választott csoportok szerepe a gyerekek életében. Megbeszéltük az egyének helyét, szerepét a csoportban, illetve azt, hogy ki milyen módon járul hozzá a kohézió erősítéséhez. Az emberbaráti kapcsolatok, a kölcsönösség, az egymást segítő kölcsönös tevékenységi formák, a társak közötti személyes viszony, a megfelelő információáramlás szükségessége is felmerült a téma kapcsán. Érintettük a magyar és roma kultúrában élés kérdéskörét is.