2018 június

E hónap foglalkozásainak célja ismét a szövegértési, szövegalkotási és a helyesírási készségek fejlesztését szolgálta. Önálló tanulói munka keretében a gyerekek szövegértési feladatokat oldottak meg, amellyel az olvasási készséget is fejlesztettük. A szövegek után rövid válaszokat igénylő kérdésekre kellett a tanulóknak válaszolniuk. A helyesírási feladatsorok elsősorban a tulajdonnevek, dátumok, valamint j-ly-s szavak gyakorlására helyezték a hangsúlyt. A szövegalkotási feladatok során a gyerekek szabadon választott címek alapján, formai és tartalmi szempontok figyelembevételével fogalmazták meg szövegeiket. A megalkotott fogalmazások közül néhány felolvasásra került, amelyeket a tanulók véleményeztek. Így az anyanyelvi, esztétikai és kritikai kompetenciák fejlesztése is megvalósulhatott.