2018 július

A hónap foglakozásain ismét a digitális kompetenciák fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, immár a tanulóknak az általuk elkészített diabemutatókat kellett a tanórákon prezentálniuk. A gyerekek különböző témákat választottak például: egészséges életmód fontossága, írói pályaképek, az Európai Unió története. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez a diákoknak önállóan kellett információkat gyűjteni, szükséges volt megtalálniuk a hiteles forrásokat, a megbízható honlapokat, valamint az összegyűjtött információkat önállóan kellett feldolgozniuk, rendszerezniük, vázlatpontokba szedniük. A feladat a gyerekek kritikai gondolkodásának képességét, a kreativitását, a digitális és esztétikai kompetenciát, a szövegértési és alkotási, valamint a rendszerező, nyelvi- és kommunikációs készségét is erősítette.