2018 január

Ebben a hónapban az alapkészségek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, s ennek keretében szövegalkotási és szövegértési feladatlapokat oldottunk meg a gyerekekkel önálló munkaformában. Emellett helyesírási feladatokat oldottak meg a tanulók. A feladatlapok kiértékelése, ellenőrzése közösen történt, a diákok társaik munkáit javíthatták ki, ellenőrizhették. Az ellenőrzés során néhány fontosabb nyelvtani, helyesírási és szövegalkotási szabály/szabályszerűség átismétlésére is lehetőség nyílt.

A feladatok között szerepelt például: egy-egy novella elolvasása, majd a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre való válaszadás.

A hónapra beosztott feladatok célja az volt, hogy felmérjük a gyerekek készségeinek szintjét (szövegértési, szövegalkotási, helyesírási készség, társas, szociális kompetencia, kritikai érzék).