2018 december

December hónap folyamán a tanulók szövegértési, szövegalkotási, valamint a szövegszerkesztési kompetenciájának fejlesztése került középpontba. A tanulók megismerkedtek a hivatalos levél, valamint a modern és hagyományos önéletrajz tartalmi és formai jellegzetességeivel, különbségeivel. Frontális munkamódszerrel a gyerekek kérvénymintákat és önéletrajzmintákat figyelhettek meg, amelyek után maguknak is el kellett készíteniük egy-egy hivatalos levelet, illetve önéletrajzot. A munkájuk során nemcsak a tartalmi, hanem a formai kritériumok meglétére is nagy hangsúlyt kellett fektetniük a diákoknak. Megvitatásra került az önéletrajzokra esetlegesen felkerülő fényképek ismérvei is.  Némely tanuló húsz, harminc év távlatából, kibővítetten készítette el önéletrajzát. A feladatok támogatták a tanulók céljainak megismerését is.