Szabályok fontosságáról

Augusztusban a Szabályok fontosságáról beszélgettünk, a szabályok fogalmáról, szerepéről (szervezés, együttélés), szabályalkotásról, a szabályok megszegésének következményeiről. Az iskolai házirend fontossága vitathatatlan volt a gyerekek körében. Történeteket hallgatunk szabályok megszegéséről, annak következményeiről. Az iskolai szabályokon kívül említést tettünk a családon belüli, a közlekedési, az étkezési, a viselkedési szabályokról is. Az eltérő otthoni szabályokat megosztották a gyerekek egymással. A tanulók felismerték, hogy az egyén szabályok között él, a szabályok megszegését a törvény bünteti. Az írott és az íratlan szabályok fogalmát tisztáztuk. Helyzetgyakorlatokban saját álláspontjukat kifejtették, megvédték. Plakátot készítettünk az iskolai szabályokról, arról, hogy mi megengedett és mi nem.