2018 augusztus

A hónap tematikáját a helyes önismeret kialakítása, valamint a kommunikációs (verbális/nonverbális) készségek erősítése jelentette. A tanulók önismereti és konfliktuskezelési kérdőívek kitöltését végezték el, amelyet a foglalkozások alkalmával ki is értékeltünk. Sor került a kommunikáció fogalmának, valamint a kommunikációs tényezők megvitatására és a kommunikációs szerepek (adó, vevő) megismerésére. Emellett szituációs gyakorlatok segítségével a különböző helyzetekben helyesen alkalmazható kommunikációs stratégiák megbeszélése is megtörtént. A gyakorlatok lehetőséget teremtettek arra, hogy a tanulók más-más szerepekbe helyezkedve kipróbálják magukat. A szerepekbe való belehelyezkedés, a különböző nézőpontok kialakítása a gyerekek empatikus, továbbá kommunikációs (verbális/nonverbális) készségét is fejleszti.