Ép testben ép lélek

Áprilisban az Ép testben ép lélek témakör került a középpontba.  A jó és rossz lelkiállapotok, a pozitív életszemlélet, az idő- és energia beosztása, a kommunikációs stílus, a harmónia megjelenése, a barátság, hűség, árulás – a testi és lelki egészség kontrasztja is felmerült a témakörön belül. A gyerekek pozitív és negatív elemeket kerestek saját életükben, melyet a csoportok fürtábrán meg is jelenítettek. A jó és a rossz lelkiállapotokat kiváltó okokat tudatosítottuk. Beszélgettünk a lélek romlásáról, az erkölcstelenségről, a szexualitás túlzott szabadságáról és az anyagiak utáni hajszáról, mint a betegségek gyökeréről. A gyerekek alkotásokat készítettek, a harmónia képi megjelenítése volt a feladat. Helyes napi és heti időbeosztásokat, órarendeket készítettek, kiemelve a számítógép előtt eltöltött idő csökkentésének, a mozgásra fordított idő növelésének fontosságát.